Vi köper din begagnade nätverksutrustning

Sälj din begagnade nätverksutrustning till oss. Spara pengar och hjälp miljön. På ett säkert sätt.

help environment

En god miljögärning

Tillverkning av elektroniska komponenter med integrerade kretsar kräver mycket resurser i form av energi och färskvatten. I EU's WEEE direktiv, som reglerar livscykeln för elektronik, ges rekommendationen att utrustning ska återanvändas hellre än återvinnas/skrotas.

Den utrustning du har liggande på hyllan ensam och övergiven förtjänar ett bättre hem i någon annans nätverk :-)

Säkert

Nätverksutrustningens konfigurationer kan innehålla känsliga data såsom lösenord, SNMP community strings, VLAN Layout och annan information om hur nätverket är uppbyggt. Vi är noggranna med att all sådan information raderas innan vi säljer utrustningen. För kunder med höga säkerhetsbehov raderas även utrustning som ska skrotas. För kunder med exceptionellt speciella säkerhetsbehov har vi en tjänst för att verifiera total radering Secure Erase service.

Hur det går till